Gårdens historia

Börshult Gårds historia

Gården har anor från 1500-talet. Börshult gård var fram till 1835 en del av Hällereds Säteri som då var Vedens härads största frälsegård. Dåvarande ägarinna av säteriet Hällered – Margaretha von Bethun, flyttade efter sin mans Isak von Volfens död till Börshult 1815. Säteriet kom på obestånd och hon var tvungen att sälja 1835.

Säteriet såldes därmed i delar till olika spekulanter varav en del av Börshult såldes till Peter Wahlbergs morfars farfar, Anders Olausson Wahlberg som var en av två rotebönder i Sandhult. Han ägde flera gårdar och bodde i Sandhult.

1836 började Anders Olausson Wahlberg bygga nuvarande mangårdsbyggnad. Den var då tänkt att användas som värdshus eller gästgiveri, men av olika anledningar blev gården inte använd som detta.

Mangårdsbyggnaden var ursprungligen i två fulla plan. Men efter en delning av gården monterades andra våningen ned på 1920talet och användes till att bygga ett nytt hus av.

Det dröjde 168 år innan gården började användas i det syfte den var byggd!